CENTRUM VOOR ARCHITECTUUR EN STEDENBOUW ALPHEN AAN DEN RIJN

CAS Alphen is het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw in Alphen aan den Rijn. CAS stimuleert de belangstelling voor, het inzicht in en de discussie rond de gebouwde omgeving in en om Alphen aan den Rijn bij een breed publiek.

Geef uw e-mailadres op om op de hoogte te blijven van onze activiteiten.

NIEUWS EN BLOG

CAS NIEUWS

Wie?
ONAFHANKELIJKE VRIJWILLIGERSORGANISATIE

CAS wordt bemenst door vrijwilligers  met passie voor ruimtelijke kwaliteit. Wij zijn onafhankelijk, positief-kritisch, enthousiast, inhoudelijk sterk en betrokken bij Alphen.

Wat?
DELEN VAN KENNIS EN ONAFHANKELIJK ADVIES

CAS verrast, prikkelt, daagt uit, verwondert en verleidt. Dat doen we door middel van lezingen, publicaties, onderzoeken, en cursussen die de bezoeker inzicht geven in de achtergronden van gebouwen, wijken, en infrastructuur in en om Alphen en de rest van Nederland en de wereld.

Waarom?
VERBINDEN VAN ARCHITECTUUR, PUBLIEK EN GEMEENTE

Wij dagen overheid en bewoners uit op een andere manier te kijken naar onze stad. Dat doen we bijvoorbeeld door vernieuwende ideeën en ontwerpen en het aanzwengelen van discussies over de kwaliteit van de stedelijke ruimte en gebouwen in Alphen aan den Rijn.

ARCHITECTUUR

ALPHENSE ARCHITECTUUR

2012-09-09 13.00.49
In Monument
Oude Raadhuis
AlphenaandenRijn-nutsgebouw
In Monument
Nutsgebouw
StadhuisTV1
In Modern
Stadhuis
DeBaronie-inaanbouw
In Monument
De Baronie
SchoutenhuisTV1 (4)
In Monument
Schoutenhuis
BonifatiusschoolTV1 (4)
In Modern
Bonifaciusschool
DeFietsAppelTV1 (3)
In Modern
Fietsappel
CastellumTheaterTV2 (3)
In Modern
Theater Castellum
Alles leren over de architectuur van de 20e eeuw in Alphen aan den Rijn?

Wij geven ieder voorjaar een cursus architectuur.