Nutsgebouw

Functie:

Gemeentelijk Nutsgebouw

Architect:

H.J. Jesse

Adres:

Hooftstraat 30

Status:

Wordt gerenoveerd en krijgt een horeca-functie.

 


 

Het voormalig Nutsgebouw, een dwars pand met midden-risaliet en langgerekte een-laagse achterbouw, werd opgericht in 1894 voor het Departement Alphen en Oudshoorn van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen naar een Neorenaissance-ontwerp van de beroemde Leidse architect H.J. Jesse. Uitbreidingen volgden in 1906 en 1928. Het gebouw wordt in het kader van de herontwikkeling van de Lage Zijde gerenoveerd en verbouwd tot horeca-gebouw. Aan de zuidzijde verschijnt een haventje aan de Aar.

 

Functies

In het verleden hebben verschillende instanties gebruik gemaakt van het nuts gebouw. Zo had het de functie van spaarbank, filmzaal, bibliotheek, toneelclub, woningstichting, kleuter-, ambacht- en naaischool. Een kunstwerk in de linkerzijgevel, ter ere van opheffing departement Alphen van Maatschappij tot nut van ’t algemene in 1996, herinnert daaraan.