Met je bootje in ieder Alphens slootje

Alphen AAN den Rijn – de Rijn maakt onderdeel uit van de naam van onze stad. We zijn trots op de staande-mastroute en de grote jachten die door Alphen heen komen. Alphen ligt midden in de Hollandse plassengebieden. Water brengt leven, zowel in ecologische als in economische zin. De natuur en de verbindingen tussen natuurgebieden kunnen niet zonder goed en verbonden water. Woningen aan doorgaand vaarwater zijn meer waard. Water is van groot belang voor recreatie, voor natuurontwikkeling, maar ook voor regenwaterafvoer en het stedelijke microklimaat. 

 

We dichten ons water veel kwaliteiten toe. Maar de vraag is of dat op dit moment terecht is. De Rijn is in Alphen vaak nauwelijks zichtbaar en moeilijk bereikbaar, slechts weinig Alphenaren hebben een boot, laat staan vlak bij hun huis, en de gebruikers van de staande-mastroute laten Alphen links liggen. In de wijken is het vele water onderling niet verbonden maar juist gescheiden door wegen en taluds. En wordt onvoldoende gebruik gemaakt van de mogelijkheden die ons water ons biedt.

 

Maar we zien kansen voor Alphen AAN den Rijn. Wat nodig is, is om anders te gaan denken: water is een wezenlijk onderdeel van onze stad en verdient een veel prominentere plaats, in het stadsbeeld en bij planvorming. Met soms grote maar vooral veel kleine stappen zijn de kwaliteit, het gebruik en de zichtbaarheid van ons water sterk te verbeteren. De kwaliteit van Alphen als aantrekkelijke woon- en recreatiestad en –omgeving verbetert mee.

 

Ons doel: met je bootje in ieder Alphens slootje.  Lees hier het hele plan dat door de Alphense gemeenteraad is aangenomen als integraal onderdeel van de Alphens watervisie.

 

Bewaren

Bewaren