Park Rijnstroom en gebouwen van de Marthastichting

Functie:

voormalig Kindertehuis, nu: woningen, restaurant, theater en behuizing voor Parkexpressie.

Architect (restauratie):

M.A. van Nieukerken

Adres:

Cornelis Geellaan 43

Status:

rijksmonument


 

De panden van de Marthastichting zijn verspreid op het voormalig landgoed Park Rijnstroom gebouwd, aan het begin van de vorige eeuw en hebben allen een monumentale status.
Na 1982 toen de stichting werd opgeheven hebben de gebouwen een nieuwe functie gekregen als: appartementen (Emmahuis), restaurant (school), theater en cursusruimten (centraal gebouw)

De voormalige Marthastichting oftewel de in 1883 opgerichte ‘Vereniging Marthastichting voor Onverzorgde Kinderen’ kocht in 1895 de 18de-eeuwse buitenplaats Rijnstroom (huis gesloopt 1925). Het in 1896-’97 naar ontwerp van J. Hengeveld gebouwde Meisjes- en Moederhuis (W.M. Offringalaan 2-28) werd bij een renovatie in 1930 omgedoopt tot Koningin Emma Meisjeshuis. De gevelsteen met Maria en Martha is vervaardigd door L.J. Vreugde (1930). De parkaanleg rond het huis Rijnstroom werd in 1911 naar plannen van tuinarchitect H. Copijn in landschapsstijl herzien.

Nadat in 1907 predikant A.W. Voors directeur was geworden, kwamen naar plannen van M.A. van Nieukerken diverse nieuwe gebouwen in Nieuw Historiserende stijl tot stand, te weten de onderwijzerswoning (1910), het langwerpige Economie- of Centraal-Gebouw (1910-’11) en de Koningin Wilhelminaschool met gymzaal annex kerkzaal (1913-’14; dakruiter 1953).

De in 1923-’24 gebouwde neoclassicistische directeursvilla annex pastorie draagt in het timpaan boven de zuidgevel het devies van de stichting: ‘De Heer zal voorzien’. De Alphense burgerij schonk in 1935 een gedenkbank bij het afscheid van directeur Voors. De Marthastichting is in 1982 opgeheven. Een onderwijzerswoning, tuinmanswoning en overige gebouwen liggen fraai verspreid in het in Engelse landschapsstijl aangelegde park, dat inmiddels een stadspark is geworden.