In 4 jaar naar een volledig bevaarbare Aar – BevaarbAAR

Het bevaarbaar maken van de Aar tussen Zegerplas en Oude Rijn door de bruggen te verhogen komt met enige regelmaat in de belangstelling bij politiek en inwoners. De gemeente heeft al in 2008 (Herijking Masterplan Stadshart) vastgelegd dat een belangrijk onderdeel van het centrum een bevaarbare Aar moet zijn. De eerste bruggen in het centrum zijn inmiddels verhoogd. Ook in de unaniem in de gemeenteraad vastgestelde en nog steeds geldige Visie op Water (2015) is een bevaarbare Aar prioriteit om het water een belangrijkere plek in Alphen te geven.

 

Hieronder wordt een samenvatting weergegeven van het door CAS Alphen opgestelde plan om de Aar van Rijn tot Zegerplas vaarbaar te maken. Het hele plan is hier te downloaden: BevaarbAAR

 

In 2010 waren er op de minder dan 1,5 km tussen Rijn en Aar 8 knelpunten door te lage bruggen In de vernieuwing van het Stadshart zijn 3 bruggen verhoogd naar een doorvaart van 1,5 meter. Ook de fietsbrug bij de Zegerplas is vernieuwd en hoog genoeg. 4 van de 8 bruggen zijn dus inmiddels aangepakt. Het is nu tijd om door te zetten en de laatste stappen te nemen. En dat kan alleen door er niet over te praten, maar door aan te pakken. Met een overzichtelijk, haalbaar en betaalbaar plan dat veel kwaliteit toevoegt aan het hele gebied tussen Rijn en Zegerplas.

 

3 van de 4 bruggen (Sportlaan, Wielewaalstraat en Bloemhofstraat) zijn snel en eenvoudig van vernieuwde en verhoogde bruggen te voorzien. Dit kan het makkelijkst door fietsbruggen aan te leggen: dit kan snel en goedkoop en levert een aantal extra voordelen op. De straten hebben alle 3 geen functie meer als doorgaande route, worden nu wel veel gebruikt als sluiproute met overlast voor omwonenden en overige weggebruikers. Met een knip in deze wegen en een fietsbrug blijven er voor automobilisten voldoende alternatieve en meer geschikte routes, maar wint een groot gebied aan kwaliteit voor bewoners en gebruikers. Een brug vervangen kost tussen de € 350.000,- en € 650.000,- en kan in een jaar aangelegd zijn. Als we elk jaar een brug aanpakken zijn in 2025 3 van de 4 resterende bruggen vervangen en is tussen de € 1 en € 2 miljoen euro nodig.

 

De Oranje Nassausingel is in de jaren 60 gebouwd als ringweg voor Alphen en is daarom enorm overgedimensioneerd voor een binnenstedelijke weg: 2×2 baans en 70 km/u, elke paar honderd meter verkeerslichten met extra banen en opstoppingen maken de weg een enorme barrière. Om de Aar bevaarbaar te maken zetten we 4 stappen: terug naar 50 km/u, terug naar 2 banen, verwijderen verkeerslichten e vervangen door een rotonde en de brug vervangen door een tweebaans reguliere brug zoals er ook elders in de Alphen (o.a. Vest, Amerikalaan) liggen. Omdat er toch gewerkt wordt leggen we ook een onderdoorgang voor voetgangers van centrum naar Zegersloot aan. De investerings- en beheerkosten worden hiermee enorm teruggebracht, en de meerwaarde voor de omgeving enorm vergroot. We rekenen met 3 jaar voorbereidings- en bouwtijd en een investering van tussen € 1,5 en € 3 miljoen.

 

Naast een bevaarbare Aar vermindert dit plan de overlast van verkeer qua onveiligheid, geluid en barrièrewerking, creëert het ruimte in CO2, fijnstof en stikstof om elders in de gemeente te bouwen en waardeert het de hele omgeving op. We voorzien geen negatieve impact op reistijden per auto. Zo ontstaat met relatief beperkte middelen en in één collegeperiode een volledig doorvaarbare Aar. En kunnen we als stad hier de vruchten van gaan plukken!

Bewaren

Bewaren