De Prins van Oranje – Hooftstraat

Functie:

herberg (nu woning)

Architect (restauratie):

onbekend

Adres:

Jongkindt Coninckstraat 36

Status:

gemeentelijk monument

 


 

Met het toenemen van het verkeer over de Oude Rijn nam ook het aantal herbergen aan de Rijn toe. Zij vormden pleisterplaatsen voor passagiers en schippers. Oudshoorn was in de achttiende eeuw een belangrijke plaats voor de distributie van post. De naastgelegen herberg ‘De Star’ was de voorloper van het gemeentehuis dat hier in 1860 werd gebouwd. Beide herbergen waren aanlegplaatsen voor de trekschuit van Leiden naar Utrecht, die ook aanlegde bij herberg ’s Molenaarsbrug bij de gelijknamige brug over de wetering.

 

historie

Tot 1900 was het vervoer over het water belangrijker dan het transport over land. Het land was nat en zompig, de geringe draagkracht van de bodem maakte het minder geschikt voor transport. Goederen en personen werden vooral over het water verplaatst. In de zeventiende eeuw behoorden Utrecht en Leiden tot de belangrijkste steden van Europa. In 1664 werden zij door de aanleg van het jaagpad langs de Oude Rijn met elkaar verbonden. Het jaagpad gold in die tijd als uiterst innovatief, het maakte dat men snel en comfortabel kon reizen, kan worden beschouwd als een ‘HSL avant la lettre’. De aanleg van het jaagpad gaf een impuls aan de economische ontwikkeling van de kernen die aan de Rijn lagen.
 

Ontwikkeling

Na vele jaren van verwaarlozing wordt de Prins van Oranje gesloopt in het kader van de herontwikkeling van de Lage Zijde. Een uniek stukje Alphense geschiedenis verdwijnt hiermee. Het geveltableau is wel bewaard gebleven en zal in de nieuwbouw worden opgenomen.